ออกลาย

สำนวนไทย

หมายถึงเริ่มแสดงความไม่ดีให้ปรากฏหลังจากที่แสร้งทําดีมาแล้ว

1