ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ออกลาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ออกลาย

    หมายถึง เริ่มแสดงความไม่ดีให้ปรากฏหลังจากที่แสร้งทําดีมาแล้ว

    สำนวนไทย