ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หาเช้ากินค่ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หาเช้ากินค่ำ

    หมายถึง หาเลี้ยงชีพด้วยความลำบากยากแค้นพอประทังชีวิตไปวันหนึ่ง ๆ

    สำนวนไทย