สำนวนไทย

หายใจไม่ทั่วท้อง

หมายถึง ไม่สบายใจเพราะเป็นกังวล เช่น เขาหายใจไม่ทั่วท้องขณะต้องเสี่ยงขับรถไปบนสะพานชำรุดหายใจไม่ทั่วท้อง หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย