ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หาตัวจับยาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หาตัวจับยาก

    หมายถึง หาคนเทียมได้ยาก

    สำนวนไทย