ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หางแถว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หางแถว

    หมายถึง คนที่อยู่ท้ายแถว โดยปริยายหมายถึงผู้น้อย ผู้ไม่มีความสำคัญ ปลายแถว ก็ว่า

    สำนวนไทย