ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หัวไม่วาง หางไม่เว้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หัวไม่วาง หางไม่เว้น

    หมายถึง ถูกเรียกใช้ โดนใช้งานอย่างหนักอยู่ตลอด ไม่ได้ว่างเว้น

    สำนวนไทย