ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หน้าเป็นม้าหมากรุก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หน้าเป็นม้าหมากรุก

    หมายถึง หน้างอแสดงความโกรธ

    สำนวนไทย