ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หนีเสือปะจระเข้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หนีเสือปะจระเข้

    หมายถึง หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งแล้วต้องพบภัยอันตรายอีกอย่างหนึ่ง

    สำนวนไทย