ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หนอนหนังสือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หนอนหนังสือ

    หมายถึง คนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือ.

    สำนวนไทย