ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สู้ยิบตา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สู้ยิบตา

    หมายถึง สู้จนถึงที่สุด, สู้ไม่ถอย, เช่น เขาสู้ยิบตาแม้ว่าจะสะบักสะบอมเพียงใดก็ไม่ยอมแพ้. (กร่อนมาจากสำนวนเกี่ยวกับการตีไก่ซึ่งถูกตีจนต้องเย็บตาว่า สู้จนเย็บตา).

    สำนวนไทย