ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สิ้นไร้ไม้ตอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สิ้นไร้ไม้ตอก

    หมายถึง ยากไร้, ขัดสนถึงที่สุด, เช่น เขาเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอก บ้านไม่มีจะอยู่ เสื้อผ้าแทบไม่มีจะใส่.

    สำนวนไทย