ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สิ้นเนื้อประดาตัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สิ้นเนื้อประดาตัว

    หมายถึง ไม่มีทรัพย์สมบัติเหลือติดตัว เช่น เขากลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะหมกมุ่นในการพนัน กิจการค้าของเขาล้มเหลวจนสิ้นเนื้อประดาตัว.

    สำนวนไทย