ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สาวไส้ให้กากิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สาวไส้ให้กากิน

    หมายถึง การนำความลับหรือเรื่องเลวร้ายไปบอกให้คนอื่นรู้ ซึ่งไม่ก่อประโยชน์ให้กับใคร แต่ผู้ที่ได้รับฟังกลับได้ล่วงรู้ความลับต่างๆ สำนวนนี้มักจะใช้สื่อถึงการบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ดี และมักจะมีคู่กรณีที่ต่างคนต่างแฉกันและกัน

    สำนวนไทย