ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สองหน้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สองหน้า

    หมายถึง ชื่อกลองชนิดหนึ่ง รูปคล้ายเปิงมางแต่ใหญ่กว่า ใช้ตีทั้ง ๒ ข้าง. ว. ที่ทําตัวให้ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างเข้าใจผิดกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน เช่น เขาเป็นคนสองหน้า อย่าไว้ใจเขานักนะ.

    สำนวนไทย