ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สดๆ ร้อนๆ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สดๆ ร้อนๆ

    หมายถึง ทันทีทันใด

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "สดๆ ร้อนๆ"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
ไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่รอให้ชักช้า, ทันทีทันใด.
มืออ่อนตีนอ่อนมีอาการหมดแรงเพราะรู้สึกตกใจ เสียใจ หรือเสียกําลังใจ เป็นต้น อย่างแรงและทันทีทันใด.
ล้มทั้งยืนล้มขณะที่ยืนอยู่ เช่น ถูกเตะล้มทั้งยืน เป็นลมล้มทั้งยืน, โดยปริยายหมายถึงอาการที่สิ้นเนื้อประดาตัวหรือผิดหวังอย่างรุนแรงโดยไม่เคยคาดคิด ทันทีทันใดโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อน เช่น พอรู้ว่าลูกถูกรถทับตายเลยเสียใจแทบล้มทั้งยืน.