ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ศาลเตี้ย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ศาลเตี้ย

    หมายถึง เรียกการที่คนหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจดำเนินคดีตามกฎหมายจับกุมคนมาชำระตัดสินความโดยพลการว่า ตั้งศาลเตี้ย.

    สำนวนไทย