ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ศรศิลป์ไม่กินกัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ศรศิลป์ไม่กินกัน

    หมายถึง (กลอน) ก. ทําอันตรายกันไม่ได้ เช่น ถ้อยทีศรศิลป์ไม่กินกัน. (รามเกียรติ์ ร. ๖); ไม่ถูกกัน, ไม่ลงรอยกัน, ไม่ชอบหน้ากัน, เช่น พี่น้องคู่นี้ศรศิลป์ไม่กินกัน เจอหน้ากันเมื่อใดต้องทะเลาะกันเมื่อนั้น.

    สำนวนไทย