ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ล้ำหน้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ล้ำหน้า

    หมายถึง เกินเลยไปกว่าที่ควร เช่น เขาชอบทำอะไรล้ำหน้าเพื่อนฝูงอยู่เสมอ; ที่ก้าวหน้าเกินยุคเกินสมัย เช่น ความคิดลํ้าหน้า ทํางานลํ้าหน้า.

    สำนวนไทย