ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฤๅษีแปลงสาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฤๅษีแปลงสาร

    หมายถึง ชื่อวิธีเขียนหนังสือลับแห่งไทยโบราณกลับตัวอักษรข้างหลังมาไว้ข้างหน้า, โดยปริยายหมายความว่า เปลี่ยนข้อความเดิมให้มีความหมายตรงกันข้าม.

    สำนวนไทย