ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "รู้ใส้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รู้ใส้

    หมายถึง รู้เรื่องส่วนตัวเป็นอย่างดี

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "รู้ใส้"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
สอดรู้สอดเห็นเที่ยวเข้าไปรู้ในเรื่องของคนอื่น (มักใช้ในทางไม่ดี) เช่น ใครเขาจะทำอะไรกันที่ไหน ก็เที่ยวไปสอดรู้เขาหมด เขาเป็นคนช่างสอดรู้สอดเห็น มีเรื่องของชาวบ้านมาเล่าเสมอ.
สาวไส้ให้กากินการนำความลับหรือเรื่องเลวร้ายไปบอกให้คนอื่นรู้ ซึ่งไม่ก่อประโยชน์ให้กับใคร แต่ผู้ที่ได้รับฟังกลับได้ล่วงรู้ความลับต่างๆ สำนวนนี้มักจะใช้สื่อถึงการบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ดี และมักจะมีคู่กรณีที่ต่างคนต่างแฉกันและกัน