ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "มืดแปดด้าน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มืดแปดด้าน

    หมายถึง นึกไม่เห็น, คิดไม่ออก, จนปัญญาไม่รู้จะหาทางออกได้อย่างไร, เช่น ตอนนี้รู้สึกมืดแปดด้านไปหมด.

    สำนวนไทย