ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "มีอายุ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มีอายุ

    หมายถึง สูงอายุ, ย่างเข้าปัจฉิมวัย.

    สำนวนไทย