ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "มาเหนือเมฆ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มาเหนือเมฆ

    หมายถึง มีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผู้อื่น; มาหรือปรากฏขึ้นโดยไม่คาดหมาย.

    สำนวนไทย