ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "มัดมือชก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มัดมือชก

    หมายถึง บังคับหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่มีทางต่อสู้.

    สำนวนไทย