สำนวนไทย

มัดมือชก

สำนวนไทย

หมายถึงบังคับหรือใช้วิธีการใด ๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่มีทางต่อสู้.

1