ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พูดเป็นต่อยหอย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พูดเป็นต่อยหอย

    หมายถึง พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก.

    สำนวนไทย