ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พอแรง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พอแรง

    หมายถึง เต็มแรง, มาก, เช่น ถูกด่าเสียพอแรง ว่าเสียพอแรง.

    สำนวนไทย