ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พอลืมตาอ้าปาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พอลืมตาอ้าปาก

    หมายถึง พอมีพอกิน

    สำนวนไทย