ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พลิกแผ่นดิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พลิกแผ่นดิน

    หมายถึง เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบหรือวิธีการปกครองแผ่นดิน. ว. อาการที่ตามหาเท่าไร ๆ ก็ไม่พบ เช่น หาจนพลิกแผ่นดิน.

    สำนวนไทย