ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ผู้ดีแปดสาแหรก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผู้ดีแปดสาแหรก

    หมายถึง ผู้ดีที่สืบทอดกันลงมาตั้งแต่ต้นวงศ์สกุลคือบิดามารดาของปู่และย่า ๔ บิดามารดาของตาและยาย ๔ รวมเป็น ๘; โดยปริยายหมายถึงคนที่ทํากรีดกรายเอาอย่างผู้ดี. (ดู แปดสาแหรก).

    สำนวนไทย