ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ผีเข้าผีออก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผีเข้าผีออก

    หมายถึง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย, ไม่คงที่.

    สำนวนไทย