ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ผักชีโรยหน้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผักชีโรยหน้า

    หมายถึง การทำความดีหรือกระทำการใดๆเพียงเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่างานเสร็จแล้ว เรียบร้อย สวยงาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งนั้นยังไม่สำเร็จเรียบร้อย

    สำนวนไทย