ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปากเปียกปากแฉะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปากเปียกปากแฉะ

    หมายถึง ว่ากล่าวตักเตือนตลอดเวลาไม่หยุดหย่อน

    สำนวนไทย