ปอดลอย

สำนวนไทย

หมายถึงใจไม่สู้ดีชักจะหวาด ๆ, ใช้ว่า ปอด ก็มี.

1