ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปอดลอย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปอดลอย

    หมายถึง ใจไม่สู้ดีชักจะหวาด ๆ, ใช้ว่า ปอด ก็มี.

    สำนวนไทย