ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "น้ำผึ้งหยดเดียว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำผึ้งหยดเดียว

    หมายถึง เหตุที่เกิดเพียงเล็กน้อย

    สำนวนไทย