ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "น้ำตาตกใน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำตาตกใน

    หมายถึง เศร้าโศกเสียใจอย่างมาก แต่ไม่แสดงให้ปรากฏ.

    สำนวนไทย