ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "น้ำขึ้นให้รีบตัก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำขึ้นให้รีบตัก

    หมายถึง เมื่อที่มีโอกาสก็รีบขว้าเอาไว้ก่อนที่จะไม่มีโอกาส

    สำนวนไทย