ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "นอกคอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นอกคอก

    หมายถึง ประพฤติไม่ตรงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ.

    สำนวนไทย