ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ถ่มน้ำลายรดฟ้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถ่มน้ำลายรดฟ้า

    หมายถึง ดูหมิ่นหรือคิดร้ายกับผู้ที่เป็นที่เคารพของคนทั่วไปหรือมีฐานะสูงกว่าตน อนาคตอันใกล้จะเกิดผลร้ายกับตน

    สำนวนไทย