ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ถีบหัวส่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถีบหัวส่ง

    หมายถึง ไล่ไปให้พ้น, ไม่ไยดีอีกต่อไป.

    สำนวนไทย