ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ติเรือทั้งโกลน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ติเรือทั้งโกลน

    หมายถึง ตำหนิงานหรือของที่ทำ ทั้ง ๆ ที่งานนั้นเพิ่งเริ่มไปได้ไม่นานหรือทำไปได้เพียงเล็กน้อย

    สำนวนไทย