ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตาร้อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตาร้อน

    หมายถึง เป็นอาการของคนที่มีความรู้สึกอิจฉาผู้อื่นในเรื่องต่าง ๆ ที่เหนือกว่าตน หรือเห็นคนอื่นได้ดี ใช้ในทางไม่ดีก็ได้แต่บางบริบทนั้นก็นิยมเอามาพูดเล่น ๆ แซวกัน ขำขำ ในวงคนรู้จักกันก็มีให้เห็นโดยทั่วไป

    อิจฉาตาร้อน

    สำนวนไทย