ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ดอกทอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดอกทอง

    หมายถึง หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคำด่า)

    สำนวนไทย