ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ชาติเสือจับเนื้อกินเอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชาติเสือจับเนื้อกินเอง

    หมายถึง คนที่เชื่อมั่นและถือศักดิ์ศรีของตน แม้จะลำบากยากแค้นก็ไม่ยอมรบกวนและเบียดเบียนใคร หรือการทำมาหากินด้วยความอุตสาหะไม่เบียดเบียนผู้อื่น

    สำนวนไทย