ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ชักใบให้เรือเสีย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชักใบให้เรือเสีย

    หมายถึง การพูดหรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ การสนทนาหรือเหตุการณ์นั้น ๆ ต้องเขว ออกนอกเรื่อง นอกประเด็นไป

    สำนวนไทย