ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "จรกาหน้าหนู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จรกาหน้าหนู

    หมายถึง คนที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้

    สำนวนไทย