ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "งอมพระราม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    งอมพระราม

    หมายถึง มีความทุกข์ยากลำบากเต็มที่ ถูกกระทำอย่างหนักหน่วง เช่น เจ้าของโครงการคอนโดนี้วางแผนสร้างคอนโดที่ทันสมัยที่สุด หรูที่สุด ซึ่งใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากทำให้หมุนเงินไม่ทันสุดท้ายผู้รับเหมาแต่ละรายก็เลยงอมพระรามไปตาม ๆ กัน

    สำนวนไทย