ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คลื่นใต้น้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คลื่นใต้น้ำ

    หมายถึง เหตุการณ์ที่กรุ่นอยู่ภายใน แต่ภายนอกดูเหมือนสงบเรียบร้อยหรือพวกคลื่นใต้น้ำชอบก่อหวอดก่อเหตุการณ์วุ่นวาย ภายในคอยแซะอย่างลับหลัง

    สำนวนไทย