ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ก่อร่างสร้างตัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ก่อร่างสร้างตัว

    หมายถึง ตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นหลักฐาน

    สำนวนไทย