ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กู่ไม่กลับ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กู่ไม่กลับ

    หมายถึง ไม่ฟังคำทัดทาน ห้ามไม่อยู่

    สำนวนไทย