สำนวนไทย

กิ่งทองใบหยก

หมายถึง เปรียบเทียบของสองสิ่งที่ดูดี มีคุณค่าเสมอกัน เหมาะสมกันกิ่งทองใบหยก หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย