ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กิ่งทองใบหยก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กิ่งทองใบหยก

    หมายถึง เปรียบเทียบของสองสิ่งที่ดูดี มีคุณค่าเสมอกัน เหมาะสมกัน

    สำนวนไทย